top of page
Luis

Luis

01.01.2024

Penelope

Penelope

02.01.2024

Menta

Menta

06.01.2024

Giovanni

Giovanni

06.01.2024

Paolina

Paolina

13.01.2024

Pallina

Pallina

13.01.2024

Luna

Luna

13.01.2024

Marshall

Marshall

14.01.2024

Leo

Leo

14.01.2024

Emmi

Emmi

14.01.2024

Marco

Marco

14.01.2024

Tommy

Tommy

14.01.2024

Black

Black

20.01.2024

Kia

Kia

20.01.2024

Puccio

Puccio

21.01.2024

Foresta

Foresta

24.01.2024

Sasuke

Sasuke

26.01.2024

Bella

Bella

27.01.2024

Im Februar 2024 im neuen Zuhause eingezogen

Suki

Suki

02.02.2024

Leila

Leila

02.02.2024

Sammy

Sammy

03.02.2024

Pippo

Pippo

06.02.2024

Baddy

Baddy

06.02.2024

Pola

Pola

10.02.2024

Robertino

Robertino

10.02.2024

Sophia

Sophia

14.02.2024

Maggy

Maggy

17.02.2024

Kiki

Kiki

17.02.2024

Nausicaa

Nausicaa

17.02.2024

Totoro

Totoro

17.02.2024

Yooki

Yooki

17.02.2024

Annie

Annie

17.02.2024

Zaira

Zaira

17.02.2024

Howl

Howl

17.02.2024

Mirko

Mirko

17.02.2024

Pongo

Pongo

17.02.2024

Marley

Marley

17.02.2024

Druido

Druido

17.02.2024

Nonno Poldo

Nonno Poldo

17.02.2024

Janin

Janin

17.02.2024

Yuma

Yuma

17.02.2024

Upupa

Upupa

21.02.2024

Mononoke

Mononoke

21.02.24

Margot

Margot

23.02.2024

Kate

Kate

26.02.2024

Bisquit

Bisquit

28.02.2024

Im März 2024 im neuen Zuhause eingezogen

März 2024
Lollipop

Lollipop

02.03.2024

Apollo

Apollo

02.03.2024

Otto

Otto

11.03.2024

Gerry

Gerry

21.03.2024

Luca

Luca

21.03.2024

Polly

Polly

21.03.2024

Perry

Perry

21.03.2024

Paolina

Paolina

22.03.2024

Paoletta

Paoletta

22.03.2024

Wurstellino

Wurstellino

22.03.2024

Telma

Telma

22.03.2024

Gemma

Gemma

22.03.2024

Maura

Maura

22.03.2024

Louise

Louise

22.03.2024

Malu

Malu

22.03.2024

Kira

Kira

22.03.2024

Wendy

Wendy

22.03.2024

Artu

Artu

22.03.2024

Pois

Pois

22.03.2024

Milk

Milk

25.03.2024

Krümel

Krümel

30.03.2024

Maja

Maja

30.03.2024

April 2024
Achille

Achille

05.04.2024

Aron

Aron

05.04.2024

Flash

Flash

05.04.2024

Portos

Portos

06.04.2024

Alcamo

Alcamo

10.04.2024

Panco

Panco

17.04.2024

Regina

Regina

21.04.2024

Caya

Caya

22.04.2024

Chicca

Chicca

28.04.2024

Pinco

Pinco

28.04.2024

Galileo

Galileo

28.04.2024

Booghy

Booghy

28.04.2024

Ben

Ben

28.04.2024

Yoghi

Yoghi

28.04.2024

Sheila

Sheila

28.04.2024

Libera

Libera

28.04.2024

Cristina

Cristina

28.04.2024

Puma

Puma

28.04.2024

Golia

Golia

28.04.2024

Gino

Gino

28.04.2024

Sheldon

Sheldon

28.04.2024

Mai 2024
Manuela

Manuela

01.05.2024

Plunkake

Plunkake

03.05.2024

Athena

Athena

05.05.2024

Melissa

Melissa

05.05.2024

Howard

Howard

06.05.2024

Cloy

Cloy

09.05.2024

Raj

Raj

10.05.2024

Gabriella

Gabriella

18.05.2024

Annouk

Annouk

21.05.2024

Lella

Lella

21.05.2024

Acero

Acero

02.06.2024

Ulivo

Ulivo

02.06.2024

Imma

Imma

02.06.2024

Quercia

Quercia

02.06.2024

Piero

Piero

02.06.2024

Lucrezia

Lucrezia

02.06.2024

Drishti

Drishti

02.06.2024

Shanti

Shanti

02.06.2024

Zara

Zara

02.06.2024

Baobab

Baobab

02.06.2024

Whisky

Whisky

02.06.2024

Scacco

Scacco

02.06.2024

Minimo

Minimo

02.06.2024

Rodolfo Valentino

Rodolfo Valentino

02.06.2024

Mia

Mia

02.06.2024

Raje

Raje

17.06.2024

Peperone

Peperone

17.06.2024

Arturo

Arturo

19.06.2024

Pippi

Pippi

22.06.2024

Brina

Brina

22.06.2024

Lucky

Lucky

23.06.2024

Banjo

Banjo

23.06.2024

Penelope

Penelope

29.06.2024

Ignazio

Ignazio

29.06.2024

Juni 2024
Juli 2024
Balou

Balou

07.07.2024

Oro

Oro

07.07.2024

Ghiro

Ghiro

08.07.2024

Paprika

Paprika

08.07.2024

Casperine

Casperine

08.07.2024

Philomena

Philomena

13.07.2024

Landy

Landy

13.07.2024

Morris

Morris

13.07.2024

Postino

Postino

18.07.2024

bottom of page